Arnoud Markus

Arnoud Markus

teamleider Data

De mensen van Invicta zijn net als de software: pragmatisch, snel en flexibel.

KWF Kankerbestrijding

In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim 2 miljoen gulden (een kleine 1 miljoen euro) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht.

Vanaf 1 juni 2007 zijn de Vereniging en de Stichting gefuseerd tot één Stichting: KWF Kankerbestrijding. Deze Stichting staat onder leiding van een Raad van Toezicht en een Directeur.

Wereldwijd staat de krab symbool voor kanker. Daarom plaatsen veel organisaties voor kankerbestrijding de krab in hun beeldmerk. KWF Kankerbestrijding plaatst een sabel door de krab als symbool van het bestrijden van kanker.

Doelstellingen

Het KWF wil geautomatiseerd, persoonlijk, relevant, omni-channel communiceren met haar donateurs om zo met minder geld, méér te kunnen doen.

Ginger van der Swart

Ginger van der Swart

Coördinator Online KWF Kankerbestrijding

Door de koppeling van ons Facebook advertising account met onze Invenna database kunnen we dagelijks super relevante en event-driven campagnes lanceren. Deze relevantie verhoogt de voor ons zo belangrijke betrokkenheid van onze doelgroep en zorgt ervoor dat we meer tijd hebben voor analyse en optimalisatie.

Uitdagingen

Het KWF heeft met bijna 1 miljoen donateurs en zo’n 140 miljoen euro aan binnenkomende gelden de ambitie om haar doelbesteding doorlopend te optimaliseren. Eén van de manieren om dat te doen is om zo efficiënt, persoonlijk, gericht en relevant mogelijk te communiceren met donateurs. Om in de snel veranderende wereld geautomatiseerd, omni-channel en relevant inhoud te geven aan de relatie met de donateurs dient een systeem ingericht te worden dat hierin faciliteert en dat door zowel marketeers als analisten als gebruiksvriendelijk wordt beschouwd, zodat de drempel om verder te professionaliseren zo laag mogelijk is.

Invenna® geeft mede invulling aan de strategie “Van Donatie naar Relatie”, waarbij persoonlijke aandacht en communicatie, relevantie, en kennis van de donateur centraal staan.

Oplossing

Invenna® wordt door KWF gebruikt om een uniek 360° klantbeeld te realiseren, van waaruit verdere analyse mogelijk is. Op basis van inzichten en analyses worden omni-channel campagnes opgebouwd en communiceert het KWF met haar achterban.

Het Invenna effect

  • Data gedreven organisatie: Invenna® vormt het hart van de fondsenwervende organisatie.
  • 360° klantbeeld: Alle (relevante) beschikbare on- en offline data zijn gekoppeld en het 360° klantbeeld wordt gebouwd en onderhouden.
  • Omni-Channel: Alle beschikbare kanalen worden gekoppeld om in te zetten vanuit Marketing Automation.