Artificial Intelligence en Machine Learning zijn hot topics in het marketing domein. Maar het targetten van afgelegen gemeenschappen met drones, het herkennen van spraak of beeld en het geautomatiseerd voorkomen van datalekken zijn weliswaar prachtige voorbeelden, er zijn geen marketeers die dit (nu) implementeren. Er zijn wel een aantal hele praktische toepassingen die u vandaag al kunt inzetten.

Eén van de hulpmiddelen die ik signaleer is de enorm brede scope van R. De open analyse tooling die inmiddels SPSS heeft verslagen. En terecht. Sinds dit jaar is R als analytics oplossing volledig in Invenna geïntegreerd. En daarmee zien wij mogelijkheden ontstaan om modellen doorlopend, geautomatiseerd, aan te scherpen en toe te passen in campagnes. Niet alleen door analisten, maar juist ook door marketeers.

In het RACE model zijn een aantal stadia te benoemen die onderdeel uitmaken van de customer journey. Door deze stadia als leidraad te gebruiken is goed te begrijpen in welke domeinen al stappen te maken zijn.

Zodra gegevens van uw klant (of prospect) bekend zijn ontstaat de eerste mogelijkheid om modellen te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van voorkeur, gedrag of kanaal, maar vooral; de kans dat deze consument een (trouwe) klant gaat worden. In het model is dit onderdeel “Propensity Modeling” genoemd. Dit is de eerste intelligente stap, waar R zich prima voor leent.

Direct na de eerste aankoop -u heeft de potentiele klant geconverteerd tot daadwerkelijke klant- beschikt u al over meer gegevens en bent u in staat voorspellende modellen te gaan maken. Voorspellingen ten aanzien van toekomstig gedrag, transacties, next best offers of bijvoorbeeld interesse gebieden. Ook in deze fase is R een prima middel om uw doel te bereiken.

Web en app personalisatie is een goede vervolgstap, het opnemen van tags en het dynamisch aanpassen van content staan daar centraal, naast het koppelen met een (online) DMP als u dat gebruikt. Het online herkennen van uw klant, het koppelen van de kennis die u reeds heeft opgebouwd (zowel feitelijk als modelmatig) en deze toepassen door het serveren van relevante en gepersonaliseerde content.

Het herkennen van die klant is overigens, zeker als de aankoop offline is geweest, een belangrijk aandachtspunt. Vaak zie ik dat (grote) digital afdelingen los van de Data of Analyse afdelingen werken en deze verbinding dus geheel niet gemaakt wordt. Zonde. En gevaarlijk, want klanten verwachten inmiddels een “seamless shopping experience” ongeacht of zij on- of offline contact met u hebben. En al naar gelang de situatie wisselen zij van kanaal. Het creëren en uitbouwen van een uniek 360 graden klantbeeld is de basis van het succes in deze fase.

Op het moment dat u een trouwe klant, een ambassadeur, een fan, of hoe u deze relatie ook wilt noemen hebt gecreeerd, is het zaak deze relatie te onderhouden en uw klant van relevante persoonlijke informatie te blijven voorzien. Marketing Automation is daarbij, zeker wanneer uw bedrijf veel consumenten bedient, onmisbaar.

Door te automatiseren bent u in staat virtueel oneindig veel verschillende campagnes tegelijk te laten lopen, zonder dat dit campagne management- tijd kost. Een goed voorbeeld is een grote financial die dit pad enkele jaren geleden als de toekomst zag en van -destijds- 4 grote landelijke campagnes per jaar, naar -nu- zo’n 200 structurele, relevante en persoonlijke campagnes per week is gegroeid.

Het vormgeven van uw Customer Journey is een belangrijke stap. Maar laat de Journey niet verworden tot een poster in de kantoren van uw marketeers. Zorg ook voor concrete en gebruiksvriendelijke(!) tooling die uw marketeers in staat stelt om invulling te geven aan de journey. Want alleen maar het definiëren van de journey levert helemaal niets op. Pas als ook de acties voor elk stadium in de journey zijn gedefinieerd en worden genomen, begint ook het resultaat hiervan zichtbaar te worden. Hogere klanttevredenheid, meer herhaal aankopen of bezoeken, langere klant levensduur en lagere uitstroom. Om er een paar te noemen.

Invenna is een gebruiksvriendelijke en uiterst moderne oplossing om alle fasen in uw customer journey lading te kunnen geven. De bouw van een uniek klantbeeld middels (geautomatiseerde) ETL processen, het creeeren van inzicht (o.a.)middels R als geïntergreerde analytics applicatie en het realiseren van omni-channel gepersonaliseerde campagnes. Of dat nu via uw website(s) is, op Facebook, telefonisch, per email of gewoon per post.

Invenna wordt met veel succes gebruikt door marktleidende financiële instellingen, fondsenwervers, omroepen, uitgeverijen en automotives. Organisaties en instellingen die duizenden tot honderden miljoenen records verwerken en in staat zijn om met Invenna vanuit een uniek en 360 graden klantbeeld inzichten en analyses te genereren en omni-channel relevante en persoonlijke campagnes te lanceren.

Wij laten graag, natuurlijk aan de hand van best-practices, aan u zien hoe u nog relevanter, persoonlijker en succesvoller kunt communiceren met ùw klanten, gebruikers, bezoekers of donateurs. Neem gerust even contact op. Wij vertellen graag over onze successen en maken de vertaling naar uw business of vraagstuk.