Het Amerikaanse “Customer Data Platform Institute” heeft zich toegelegd op het vormen van een kennisnetwerk rondom het gebruik en de aanbieders van Customer Data Platforms. Zij omschrijven hun missie als volgt:

The CDP Institute provides vendor-neutral information about issues, methods, and technology related to customer data management in general and to Customer Data Platforms in particular. Specific activities include publishing of educational materials, news about industry developments, creation of best practice guides and benchmarks, a directory of industry vendors, and an online forum.

In onderstaand artikel zijn “de basics” weergegeven. In de praktijk zie ik een toenemend gebruik van de term “customer data platform”, daarbij merk ik op dat het voor gebruikers steeds lastiger aan het worden is om te bepalen of (de aanbieder van) het platform waar zij mee spreken, ook invulling geeft aan een bestaande behoefte. Het risico op de situatie dat (potentiële) gebruikers een applicatie aanschaffen die niet aansluit op het eigenlijke doel, neemt daarmee toe.

Met onderstaande uitleg is snel te kwalificeren of jouw uitdagingen en vragen inderdaad ingevuld kunnen worden door een Customer Data Platform. Ook zijn deze basale kwalificaties geschikt om snel te beoordelen of er inderdaad sprake is van een Customer Data Platform, of (slechts) van een deeloplossing.

Why Customer Data Is Important

Today’s customers simply assume that your company knows – and remembers – who they are, what they’ve done, and what they want, at all times and across all channels. Marketers and marketing technologists know that gathering and acting on unified customer information isn’t easy. In fact, just a few companies have actually achieved complete integration. The rest are battling with technology, strategy, budgets, organizations, staff skills, and other obstacles to success.

But customers don’t know or care about those challenges. If you don’t meet their expectations, they’ll assume you don’t care about them and take their business to somebody else they believe will treat them better. Whether those other firms will really give them a better experience almost doesn’t matter: once you’ve lost them, you’ll have to fight twice as hard to get them back. No wonder so many marketers have made a unified customer experience their highest priority.

Why Customer Data Platforms

A unified customer experience is impossible without unified customer data. Most data originates in separate systems that weren’t designed to share it with anything else. Traditional methods for collecting that data into unified customer profiles, such as an enterprise data warehouse, have failed to solve the problem. Newer approaches, like “data lakes”, have collected the data but failed to organize it effectively.

The Customer Data Platform is an alternative approach that has had great success at pioneering companies. A CDP puts marketing in direct control of the data unification project, helping to ensure it is focused directly on marketing requirements. CDPs apply specialized technologies and pre-built processes that are tailored precisely to meet marketing data needs. This allows a faster, more efficient solution than general purpose technologies that try to solve many problems at once.

Customer Data Platform Definition

“A Customer Data Platform is a marketer-managed system that creates a persistent, unified customer database that is accessible to other systems”.

This definition has three critical elements:

  1. “marketer-managed system”: the CDP is built and controlled by the marketing department, not the corporate Information Technology department. Some technical resources will be required to set up and maintain the CDP, but it does not require the level of technical skill of a typical data warehouse project. What really matters is that marketing is in charge of deciding what goes into the system and what it exposes to other systems. In particular, it means marketing can make changes without asking anyone’s permission, although it may still need outside help.
  2. “creates a persistent, unified customer database”: the CDP creates a comprehensive view of each customer by capturing data from multiple systems, linking information related to the same customer, and storing the information to track behavior over time. The CDP contains personal identifiers used to target marketing messages and track individual-level marketing results.
  3. “accessible to other systems”: data stored in the CDP can be used by other systems for analysis and to manage customer interactions.

Bron: https://www.cdpinstitute.org

Invicta's drie-eenheid

Vanuit Invicta definiëren wij een Customer Data Platform (ook) als drie-eenheid.

  1. De gebruiker moet in staat zijn om eenvoudig alle data, uit elke relevante bron en/ of kanaal, in te kunnen lezen, samen te kunnen voegen tot een uniek klantbeeld en te kunnen bewerken.
  2. Na deze eerste stap moet de gebruiker in staat zijn om op snelle, efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze inzichten te creëren door tellingen en selecties te kunnen maken, nieuwe variabelen te creëren en modellen en analyses toe te passen.
  3. Tot slot dienen de data en de inzichten gebruikt te kunnen worden om onmi-channel campagnes in te richten, te lanceren, terug te laten keren en te meten en rapporteren.

Dat een platform, in de huidige tijd, volledig connective moet zijn en moet kunnen koppelen met andere systemen spreekt daarbij voor zich.

In tegenstelling tot de definitie van het Customer Data Platform Institute denken wij dat meer specialismen dan (slechts) de marketeer voordeel kunnen hebben bij het werken met een Customer Data Platform. Bijvoorbeeld doordat data teruggelezen kan worden in operationele systemen.

Next steps

Wil je meer weten over de toepassingen van een Customer Data Platform? Neem dan gerust even contact op. Invicta heeft al vele marktleidende bedrijven en instellingen met succes geholpen bij hun volgende stap. We denken graag mee, kunnen best-practices delen en zorgen graag dat onze ervaring jou helpt om nog sneller en efficiënter gebruik te maken van jouw data!